Verzekeringen Vahodi - De Groote C

Vanaf 1 januari 2020 zijn wij een intense samenwerking aangegaan met onze collega's van Vahodi-Financial Services. 

U kan een beroep blijven doen op ons, uw vertrouwde gezichten, maar wij worden versterkt door een team van

ervaren experts op verschillende domeinen: schadeverzekeringen, levensverzekeringen, kredieten, beleggingen,

fiscale optimalisatie en zo veel meer.                                                        

Mieke en Marco

België telt gemiddeld 129 woninginbraken per dag . Vandaar de nationale actie ‘1 dag niet’ die met verschillende initiatieven en c...

Lees meer

Gaat jouw zoon of dochter binnenkort op kot? Dan laat je hem of haar weer een beetje meer los. Maar niet zonder de beste voorberei...

Lees meer

Digitale communicatie is niet meer weg te denken. Ook voor je verzekeringen kan je vandaag zowat alles online regelen. Makkelijk, ...

Lees meer